top of page

Nowe stawki w delegacji zatwierdzone.Dzięki wnioskowi NSZZ „Solidarność”, Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisał 30 czerwca 2022 r., ROZPORZĄDZENIE zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Rozporządzenie zostało opublikowane w dniu 12 lipca 2022 r. Przedmiotowe rozporządzenie podnosi wysokości diety w czasie podróży krajowej przeznaczonej na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia z 30 zł na 38 zł. Podwyżka o 26% jest pierwszą zmianą wysokości diety od 2013 roku.


W związku ze zmianą wysokości diety, zwiększone zostały następujące ryczałty:

  • na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej z 6 zł do 7,60 zł .

  • za nocleg z 45 zł do 57 zł.

Ponadto zmianie ulegnie zwrot udokumentowanych kosztów noclegu, będzie on następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety z obecnych 600 zł do 760 zł.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page