top of page

Nowe kwoty zasiłków statutowych oraz zapomoga za zdarzenie drogowe


Komisja Międzyzakładowa w dniu 26 września 2022 r. podjęła uchwałę o zwiększeniu kwot zasiłków statutowych o 50 zł każdy.

Obecne kwoty zasiłków wynoszą:

- 200 zł - zasiłek z tytułu urodzenia dziecka (także dziecko martwo urodzone),

- 150 zł - zasiłek z tytułu adopcji dziecka,

- 200 zł - zasiłek z tytułu zgonu członka Związku,

- 150 zł - zasiłek z tytułu zgonu członka rodziny /małżonka, dziecka, rodziców/


Ponadto Komisja Międzyzakładowa podjęła uchwałę o ustanowieniu nowej zapomogi dla członków związku w związku z poniesionymi stratami w wyniku zdarzenia drogowe w służbie. Wysokość zapomogi wynosi 500 zł.

O zapomogę mogą się ubiegać funkcjonariusze - członkowie związku, którzy w trakcie kierowania pojazdem uprzywilejowanym zostali ukarani mandatem karnym lub grzywną przez sąd za popełnienie wykroczenie z art. 86 § 1, 1a, art. 86b kw.

Szczegóły przyznania zapomogi znajdują się w dziale POMOC SOCJALNA.


Z zasiłków oraz zapomóg mogą korzystać członkowie związku z co najmniej 6 miesięcznym nieprzerwanym stażem.


Dlatego zapraszamy jak najszybciej do dołączenia do naszego związku. Szczegóły TUTAJ.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page