top of page

Narada roczna kadry kierowniczej Policji
W dniach 10–12 stycznia 2023 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, odbyła się narada Kierownictwa Polskiej Policji. Na odprawę zostali też zaproszeni przedstawiciele strony społecznej, w tym NSZZ „Solidarność”. Wszystkich zainteresowanych szczegółami i tematyką omawianą na naradzie odsyłamy do strony internetowej Polskiej Policji.

NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji reprezentował Przewodniczący Rady Tymczasowej Sekcji Krajowej Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność” – Mirosław Soboń.


Podczas krótkiego wystąpienia, Mirosław Soboń na wstępie zakreślił rys historyczny powstania Naszego Związku w Policji, począwszy od nowelizacji ustawy o Policji, która była inicjatywą Pana Prezydenta RP – Andrzeja Dudy i Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” – Piotra Dudy, skończywszy na wskazaniu kilkunastu Organizacji Międzyzakładowych, które w tej chwili działają w większej części garnizonów policji.


W tym miejscu, do zgromadzonych na odprawie wszystkich komendantów Wojewódzkich, Miejskich, Powiatowych i Rejonowych, Przewodniczący Mirosław Soboń zaapelował, by przyjęli do wiadomości, że od chwili wejścia przedmiotowej ustawy w życie, funkcjonariusze policji – kierując się prawem nieskrępowanego wyboru – mogą zrzeszać się w różnych związkach. Wskazał również na wyjątkowość struktury Naszego Związku, który jako jedyny reprezentuje funkcjonariuszy i pracowników Policji. Przypomniał, że nasz związek prowadzi Akcję protestacyjną, gdzie podstawowym postulatem jest podwyżka płac o 20% w całej sferze budżetowej. Podkreślił, że w dalszym ciągu prowadzone są prace zespołów powołanych do życia po spotkaniu Pana Premiera Mateusza Morawieckiego – Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy.


Następnie nawiązał do wystąpienia Pana Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, który podczas obszernej prezentacji, wskazał na ponad 80-cio procentową podwyżkę wynagrodzeń pracowników policji w latrach 2016 – 2023. Pan Komendant przedstawiając tę informację podkreślił, że należy ten fakt również dostrzec. Wobec tego argumentu, nasz Przewodniczący wszystkim zgromadzonym na sali przypomniał, że w tym samym okresie, płaca minimalna w Polsce wzrosła o 94%, co dowodzi, iż pracownicy policji są zdecydowanie najmniej zarabiającą grupą zawodową w Korpusie Służby Cywilnej. Na dowód tego przytoczył dane ze sprawozdania urzędnika państwowego jakim jest Szef Korpusu Służby Cywilnej, który w swoim sprawozdaniu za rok 2021 dowodzi, że pracownicy KSC KMP/KPP w 2021 roku uzyskiwali najniższy dochód w całym KSC na poziomie 3010 zł brutto!! Od tego czasu praktycznie nic się w tej materii nie zmieniło, pomimo szumnie wprowadzanej kolejnej ustawy modernizacyjnej, która jedynie „zasypuje finansowe dziury”, a przez nas związek jest określana jako „pudrowanie trupa”.

Mirosław Soboń wskazał na konieczność sztywnego powiązania budżetu policji z PKB, co będzie nadrzędnym celem naszego związku, umożliwiającym trwałą poprawę sytuacji w Policji, szczególnie w sferze braków kadrowych. W tym miejscu odniósł się do apelu Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusza Augustyniaka, który został skierowany do zgromadzonych komendantów, by jak tylko jest to możliwe promowali policję, przypominając, że jedynie zasobna kieszeń funkcjonariusza i pracownika policji, dobrze wyposażone stanowisko pracy i profesjonalne propracownicze zarządzanie, jest najlepszą promocją policji. Zaapelował do zgromadzonych, by w sposób transparentny, przejrzysty, uczciwy w porozumieniu z związkiem zawodowym, dzielili środki nagrodowe i by podział ten przestał być „tematem tabu”, tym bardziej, iż jest to jeden z elementów zatrzymywania funkcjonariuszy w policji, na którym tak bardzo zależy MSWiA oraz KGP. Wskazał również inne instrumenty finansowe, będące w dyspozycji kadry kierowniczej, które poprawiają sytuację finansową funkcjonariuszy i pracowników Policji.


Na koniec, nasz Przewodniczący skierował do kadry kierowniczej apel o wolę współpracy z naszym związkiem zawodowym, który ma na celu przede wszystkim poprawę warunków finansowych wszystkich zatrudnionych w policji oraz poprawę warunków pracy, tym bardziej, że jako organizacja związkowa dysponujemy komfortem niezależnego działania, który pozwala nam przestawiać MSWiA, oczekiwania i żądania policyjnego środowiska.


Należy dodać, że podczas narady Pan Komendant Główny Policji używając słów „niezwykle profesjonalne” „ogrom pracy”, „ogromne zaangażowanie”, kilkukrotnie dziękował zgromadzonemu kierownictwu za ciężką prace wszystkich funkcjonariuszy i pracowników prosząc, by podziękowania te trafiły do każdego z Was. Podziękował również kierownictwu za skuteczne zatrzymywanie funkcjonariuszy w służbie. Skierował też apel, by w dalszych rozmowach zachęcać tych którzy podjęli decyzję o przejściu na emeryturę, by pozostali jeszcze w służbie. Pan Generał przekazał również informację, że w Zakładzie Emerytalno-Rentowym powstanie stanowisko „doradcy”, którego zadaniem będzie doradztwo w sprawach emerytalnych. Szczegółów jednak nie przekazał.


Foto: Jacek Konieczny DKS WSPol

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page