top of page

Nagrody z okazji Święta Niepodległości


Informujemy, że 7 listopada 2023 r. Komenda Główna Policji przekazała dodatkowe środki finansowe na nagrody dla funkcjonariuszy i pracowników Policji. Informacja do Komend Miejskich/Powiatowych została przekazana w dniu 8 listopada 2023 r.


Wysokość środków finansowych została określona średnio na poziomie 60 zł brutto na etat.

Kolejnym warunkiem było, że nagroda ma wynosić nie mniej niż 500 zł brutto. W związku z powyższym nagrodę otrzyma co dziesiąta osoba.


Jednocześnie do bezpośrednich przełożonych rozesłano polecenie o sporządzenie list nagrodowych, bez wcześniejszego przekazania informacji o wypracowanych ze stroną związkową kryteriach podziału.


Wyznaczony termin na sporządzenie list osób wyznaczonych do przyznania nagrody został na w zależności od Komendy Wojewódzkiej Policji został wyznaczony do godzin porannych 9 listopada 2023 r.


Jakie znaczenie dla Komendantów ma zatem opinia organizacji związkowych? To pytanie retoryczne, a informacja rozesłana do organizacji związkowych jest działaniem na „alibi”, bo przecież informację przekazano.


Szkoda, że strona służbowa zaprzepaściła szansę na kontynuowanie stosowania przejrzystych kryteriów uzgadnianych ze związkami zawodowymi, tak jak to miało miejsce we wrześniu i cofnęliśmy się do czasów „ulubieńców” lub „skazanych na sukces” w przyznawaniu dodatków i nagród.


Opracowanie: Zespół prasowy Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność"

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page