top of page

Kurs "Prowadzącego Strzelanie" - II Edycja

AKTUALIZACJA 05.12.2021 r.

Z uwagi na sytuację epidemiczną kurs został odwołany. Nowy termin podamy na początku przyszłego roku.Zapraszamy na kurs „Prowadzącego Strzelanie” organizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Instruktorów Służb Mundurowych. Kurs tylko dla funkcjonariuszy służb mundurowych.


Zajęcia organizowane w formie hybrydowej: e-learning i zajęcia stacjonarne.


Po ukończeniu kursu z wynikiem pozytywnym, otrzymujesz uprawnienia "Prowadzącego Strzelanie", które potwierdza nabycie kwalifikacji do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni:

A - pneumatycznej

B - palnej bocznego zapłonu

C - palnej centralnego zapłonu

D - maszynowej

E - samoczynnej

F - gładkolufowej (w tym powtarzalnej typu pump-action)

G - gładkolufowejUprawnienia "Prowadzącego Strzelanie", opisane jest w par. 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic ( Dz. U. 2000 nr 18 poz. 234 z późn. zm.)


Kurs jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa:

Ustawą o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999r., (Dz. U. z 2021 poz. 955),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz.U. 2000 nr 18 poz. 234, z późn. zm.),

Ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133.)


WYMAGANIA:

  • Status czynnego funkcjonariusza służb mundurowych podległych MSWiA, MON, MS, MF.

  • Ukończone 21 lat

  • Dobry stan zdrowia - zaświadczenie od lekarza (POZ) o braku przeciwskazań do uczestnictwa w kursie "Prowadzącego Strzelanie"

  • Umiejętność bezpiecznego posługiwania się bronią palną

TERMIN

Zajęcia e-learning 8-9 grudnia 2021 r. (materiały i szczegóły po zapisaniu się)

Zajęcia stacjonarne 10 grudnia 2021 r. w godz. 15.00-21.00 - Nowy Sącz, ul. Długosza 61


OPŁATA

650 zł - członkowie OM NSZZ "Solidarność" F i P Policji Województwa Małopolskiego (opłacona składka),

850 zł - pozostali funkcjonariusze służb mundurowych.


ZAPISY

Zapisy do 7 grudnia 2021 r.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do siedziby związku lub w skan przesłać na adres e-mail: kursy@malopolskapolicja-solidarnosc.pl


Informacji udziela Oliwier Martyna tel. 728 810 719


ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - decyduje data wpłynięcia zgłoszenia!!!


KARTA ZGŁOSZENIOWA

Karta Zgłoszeniowa II edycja
.pdf
Pobierz PDF • 171KB

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page