top of page

Kurs "Prowadzącego Strzelanie"


Zapraszamy na kurs „Prowadzącego Strzelanie” organizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Instruktorów Służb Mundurowych.


Zajęcia organizowane w formie hybrydowej: e-learning i zajęcia stacjonarne.


Po ukończeniu kursu z wynikiem pozytywnym, otrzymujesz uprawnienia "Prowadzącego Strzelanie", które potwierdza nabycie kwalifikacji do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni:

A - pneumatycznej

B - palnej bocznego zapłonu

C - palnej centralnego zapłonu

D - maszynowej

E - samoczynnej

F - gładkolufowej (w tym powtarzalnej typu pump-action)

G - gładkolufowejUprawnienia "Prowadzącego Strzelanie", opisane jest w par. 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic ( Dz. U. 2000 nr 18 poz. 234 z późn. zm.)


Kurs jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa:

Ustawą o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999r., (Dz. U. z 2021 poz. 955),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz.U. 2000 nr 18 poz. 234, z późn. zm.),

Ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133.)


WYMAGANIA:

  • Status czynnego funkcjonariusza służb mundurowych podległych MSWiA, MON, MS, MF.

  • Ukończone 21 lat

  • Dobry stan zdrowia - zaświadczenie od lekarza (POZ) o braku przeciwskazań do uczestnictwa w kursie "Prowadzącego Strzelanie"

  • Umiejętność bezpiecznego posługiwania się bronią palną

TERMINZajęcia e-learning 3-4 listopada 2021 r. (materiały i szczegóły po zapisaniu się)

Zajęcia stacjonarne 5 listopada 2021 r. w godz. 15.00-21.00 - Nowy Sącz (dokładne miejsce zostanie podane do 3 listopada 2021 r.)


OPŁATA

650 zł - członkowie OM NSZZ "Solidarność" F i P Policji Województwa Małopolskiego (opłacona składka),

850 zł - pozostali funkcjonariusze służb mundurowychZAPISY

Zapisy do 3 listopada 2021 r.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do siedziby związku lub w wersji elektronicznej przesłać na adres e-mail: kursy@malopolskapolicja-solidarnosc.pl


ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - decyduje data wpłynięcia zgłoszenia!!!


KARTA ZGŁOSZENIOWA


Karta Zgłoszeniowa
.pdf
Pobierz PDF • 172KB


KARTA ZGŁOSZENIOWA WERSJA ELEKTRONICZNA

Karta Zgłoszeniowa formularz
.docx
Pobierz DOCX • 71KB
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page