top of page

Konwent Prezydiów Komisji Międzyzakładowych

W dniach 2-3 grudnia 2021 r. w Wiśle odbył się Konwent Prezydiów Komicji Międzyzakładowych NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji. W obradach udał wzięli przedstawiciele z Województwa Małopolskiego, Opolskiego i Śląskiego.Głównymi tematami obrad było:


1. Specjalny Dodatek Motywacyjny.

Pomimo negatywnego zaopiniowania przez nasze organizacje związkowe propozycji zasad podziału środków oraz wezwaniu kierowników jednostek – jako pracodawców, do dalszych negocjacji celem wypracowania sprawiedliwego podziału środków na specjalne dodatki motywacyjne, strona służbowa nie wykazała dobrej woli w tym zakresie.

Ponadto wszystkie organizacje wspólnie stwierdziły, że otrzymują informację o ustnym – nieformalnym kryterium dotyczącym nieujmowania w tworzonych wykazach Funkcjonariuszy, którzy we wrześniu posiadają nieobecność w służbie, zaś w przypadku pracowników w miesiącu listopadzie. Konwent jednoznacznie potępia takie działania i zamierza poruszyć ten temat podczas spotkania z Komendantem Głównym Policji.


2. List Intencyjny.

Przewodniczący Komisji Międzyzakładowych z województw Małopolskiego, Opolskiego i Śląskiego podpisali list intencyjny w celu pogłębienia współpracy w zakresie budowania wysokiej pozycji w Polskiej Policji, w zakresie działalności społecznej, zawodowej oraz kulturalnej. Ponadto współpraca będzie opierać się na wymianie informacji, doświadczeń w celu obrony praw Funkcjonariuszy i Pracowników Policji. Zadeklarowano także wspólne działania w celu utworzenia Sekcji Międzyregionalnej do końca I kwartału 2022 r.


3. Współpraca ze Służbą Więzienną.

Został podpisany list intencyjny pomiędzy Organizacjami Międzyzakładowymi NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji z Małopolski, Opolskiego, Śląskiego z Organizacją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej Okręgu Katowickiego w celu współpracy w zakresie utworzenia Sekretariatu Służb Mundurowych przy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.


4. Ustawa Modernizacyjna.

Wszyscy Przedstawiciele podtrzymali negatywną ocenę tzw. „ustawy modernizacyjnej”, która zdaniem związku winna być zastąpiona powiązaniem budżetu Policji z budżetem państwa.

Oczekiwania związku w zakresie dostosowywania wynagrodzeń do realiów rynku pracy, w szczególności pracowników policji, określono jako zdecydowanie wyższe od propozycji MSWiA, które określono jako uwłaczające randze instytucji jaką jest Policja.

Omówiona też została kwestia podniesienia wynagrodzeń w przygotowanym projekcie „Programu Modernizacji Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa w latach 20022-2025. W trakcie dyskusji ustalono, że zagwarantowana podwyżka dla FUNKCJONARIUSZY w Porozumieniu zawartym we wrześniu br. w wysokości 500 zł netto na etat (bez nagrody rocznej) zawiera w sobie zaproponowana podwyżkę 270 zł brutto w ramach waloryzacji 4,4% z ustawy budżetowej oraz 406 zł brutto na etat przewidzianą w ustawie modernizacyjnej. Razem cała podwyżka wraz z nagroda roczną wyniesie 676 zł brutto w najbliższych 4 latach. Podobna kwestia dotyczy podwyżki dla PRACOWNIKÓW, która w ramach ustawy modernizacyjnej przewiduje podwyżkę tylko w wysokości 328 zł brutto (bez nagrody rocznej). Biorąc pod uwagę obecny poziom inflacji, brak podwyżki w 2021 roku oraz informację Premiera RP o zaciskaniu pasa przez administrację państwową w celu dopięcia budżetu, osoby dbające o bezpieczeństwo państwa i jego obywateli, po raz kolejny mają być ofiarami ekonomicznymi dla dobra „Polityki”. Zaproponowane podwyżki wynagrodzeń dla Funkcjonariuszy, a w szczególności Pracowników Policji, które określamy jako „jałmużna” na miskę ryżu.


5. Grupowy Awans od 1 stycznia

Analizie został poddany projekt rozporządzenia z dnia 18 listopada br. przygotowany przez Biuro Kadr, Szkoleń i Obsługi Prawnej KGP dotyczącego wynagrodzeń w Policji. Zaproponowane rozwiązanie dotyczące „awansu” na grupach zaszeregowania jasno określa, że 1 stycznia 2022 r. tylko osoby zaszeregowane na grupie Policjanta „STAJĄ” się Referentami. Natomiast osoby zaszeregowane na grupie 3, 4 z dniem 1 stycznia 2022 r. „NABYWAJĄ PRAWO” do zaszeregowania na wyższą grupę po 4 latach służby na danym stanowisku. Nie każdy będzie zatem z automatu awansowany na grupie 3 i 4 z dniem 1 stycznia 2022 r. Awans otrzymają funkcjonariusze służący na 3 lub 4 grupie co najmniej od 4 lat. Przedmiotowe rozporządzenie, w jego szczegółach, będzie omawiane podczas spotkania z Komendantem Głównym Policji.


6. Spotkanie z Komendantem Głównym Policji.

Zgodnie z odpowiedzią na pismo dotyczące spotkania Komendant Główny Policji zaproponował termin spotkania w dniu 9 grudnia br. W spotkaniu udział wezmą: Jerzy Wielgus – Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ Solidarność oraz przedstawiciele Organizacji Międzyzakładowych NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji z Województw Śląskiego, Opolskiego, Małopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego. W zależności od czasu przewidzianego na spotkanie poruszone mają zostać powyższe zagadnienia.


Na zdjęciach od lewej:

Mirosław Soboń - Przewodniczący KM NSZZ "Solidarność" F i P Policji Reg. Śląsko-Dąbrowskiego

dr Krzysztof Potaczek - Przewodniczący KM NSZZ "Solidarność" F i P Policji Woj. Opolskiego

Jacek Łukasik - Przewodniczący KM NSZZ "Solidarność" F i P Policji Woj. Małopolskiego


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page