top of page

Interwencja u Rzecznika Praw Obywatelskich

Na początku lipca br. zgłosili się do nas nasi członkowie z informacją o masowym pobieraniu odcisków linii papilarnych lub wymazów ze śluzówki od funkcjonariuszy i pracowników Policji w ramach tworzenia bazy danych aby prewencyjnie wykluczać funkcjonariuszy i pracowników Policji z grona podejrzanych. Po uzyskaniu odpowiedzi i potwierdzenia tego faktu z kilkunastu Komend na piśmie, Jacek Łukasik Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność” zwrócił się z wnioskiem do Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie przedmiotowej sprawy.


W naszej ocenie pobieranie odcisków linii papilarnych lub wymazów ze śluzówki od prawie wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Policji w niektórych jednostkach jest nadużyciem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Ponadto wielu Komendantów wydaje jedynie polecenia ustne w celu masowego pobiera odcisków linii papilarnych lub wymazów ze śluzówki bez analizy zakresu zadań i opisu stanowiska konkretnego funkcjonariusza lub pracownika powołując się na ogólne przepisy ustawy i rozporządzenia - mówi Jacek Łukasik. Stosowana jest zasada wszyscy i masowo. Takie podejście jest nieakceptowalne przez Krajową Sekcje Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność”, a sam przepis ustawy o Policji budzi wątpliwości w zakresie jego konstytucyjności, gdyż tylko od funkcjonariuszy i pracowników Policji prewencyjnie pobierane są odcisków linii papilarnych i wymazy ze śluzówki, z pominięciem innych osób wykonujących czynności na miejscu zdarzenia np. prokuratora, ratowników medycznych, strażaków itp., co może być sprzeczne z art. 47, art. 51 ust. 1, 2, 3 Konstytucji RP.


Poniżej treść wniosku.


Opracowanie: K.S. – zespół prasowy Krajowa Sekcja Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność"


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page