top of page

DOWÓDCA „MA JAJA”

W dniu 21 marca 2024 r. odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych na którym przedstawiono informację Ministra Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącą protestów jakie odbyły się 6 marca br. w Warszawie.

Czesław Mroczek – Sekretarz Stanu wraz gen. Romanem Kusterem – Pierwszym Zastępcą Komendanta Głównego Policji poinformowali członków komisji m.in. o:


1. Pierwsze prowokacje i incydenty zaczęły się pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, gdzie doszło do rozpalenia ogniska, niestety pomimo prośby skierowanej do organizatora nie udało się utworzyć korytarza pozwalającego na dojazd wozu bojowego PSP w to miejsce.

2. Ratownicy medyczni – policjanci z OPP udzielali pomocy przedmedycznej uczestnikom protestów z uwagi na trudności z docieraniem zespołów ratownictwa medycznego.

3. Zatrzymanych zostało 26 osób z czego 11 osób znajdowało się pod wpływem alkoholu. Część osób po postawieniu zarzutów karnych przyznało się do nich między innymi mężczyzna, który podczas zatrzymania na ul. Wiejskiej trzymał z flagę Polski- zarzuty jako podejrzany o popełnienie przestępstw z art. 226 kk w zw. 57a kk, oraz 254 kk w zw. 57A kk.

4. Postępowaniu dyscyplinarnym wobec Policjanta, który według upublicznionych nagrań rzucił jakimś przedmiotem w tłum – postępowanie dyscyplinarne zastało zakończone karą nagany, a zebrany materiał przesłano do prokuratury celem ocenienia czy nie doszło do przestępstwa.

5. Rannych zostało 13 policjantów.


Ze strony społecznej na komisji obecny był tylko reprezentant Krajowa Sekcja Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność" w osobie Przewodniczącego Jacka Łukasika, który stanął w obronie Policjantów i Policji


Poniżej wypowiedź BEZ CENZURY.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page