top of page

Dodatki służbowe w Małopolsce

Otrzymaliśmy wyczekiwaną przez wielu funkcjonariuszy informację na temat średniej wysokości dodatków służbowych (grupy zaszeregowania 2-9) jakie otrzymują funkcjonariusze w jednostkach garnizonu Małopolskiego z rozbiciem na KWP, KMP i KPP.


Przypominamy, że najniższy dodatek służbowy wynosi obecnie 100 zł.

Maksymalna wysokość dodatku określona jest w par. 9 ust. 1 rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.


Dodatek służbowy przyznaje się policjantowi w stawkach kwotowych na czas nieokreślony. Wysokość dodatku nie może przekraczać 50% podstawy wymiaru. Podstawa wymiaru stanowiącej sumę należnego policjantowi uposażenia zasadniczego oraz dodatku za stopień w stawce ustalonej dla policyjnego stopnia etatowego odpowiadającego zajmowanemu stanowisku służbowemu.
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page