top of page

Dodatek po 32 latach służby - rzeczywistość

Miało być tak pięknie, ale wyszło jak zawsze – czyli 32 lata stażu w rzeczywistości.


18 września 2023 r. Jacek Łukasik Przewodniczący Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność”, skierował pismo do Małgorzaty Zdrodowskiej Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z zapytaniem dotyczącym sposobu obliczania 32 lat stażu w Policji w celu wliczenia do podstawy wymiaru emerytury świadczenia za długoletnią służbę tzw. „dodatku antyemerytalnego” lub „dodatku 15+”.


W uzyskanej odpowiedzi od Pani Dyrektor do okresu 32-letniej wysługi emerytalnej funkcjonariusze zostali podzieleni ze względu na okres pierwszego przyjęcia do służby:


1. przed dniem 2 stycznia 1999 roku: do stażu 32 lat wliczają się okresy służby, okres równorzędne ze służbą (np. Wojsko, SG, SOP,), okresy składkowe i nieskładkowe przed służbą (praca z „cywila”).


2. po dniu 1 stycznia 1999 roku a przed 1 stycznia 2013 roku do stażu 32 lat wliczają się okresy służby, okres równorzędne ze służbą (np. Wojsko, SG, SOP,)


3. po 1 stycznia 1999 roku a przed dniem 1 października 2003 roku i posiadającym co najmniej 25 lat służby wliczają się: okres służby, okres służby równorzędny ze służbą, okresy składkowe oraz okresy płacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 13 grudnia 1998 r. oraz okresy nieopłacania składek z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia.


4. po 1 stycznia 2013 roku wlicza się okres służby, okres służby równorzędny ze służbą.


Do wysługi nie zalicza się okresów zawieszenia w czynnościach służbowych.

Wyjaśnienia w tej sprawie zamieszczone zostały także na stronie internetowej ZER www.gov.pl/mswia w zakładce WAŻNE INFORMACJE.


Czy takie ponowne dzielenie funkcjonariuszy i realia prawne były w zamyśle podpisanego porozumienia pomiędzy MSWiA a m.in. NSZZ Policjantów?


Szumnie zapowiadany dodatek antyemerytalny wliczany do podstawy wymiaru emerytury po 32 latach wyszedł w praktyce na dobre głownie tym funkcjonariuszom przyjętym przed dniem 1 stycznia 1999 roku. Reszta nie ważne, że się kształciła, urodziła się później ważne, że wliczą go sobie Ci który przyjęli się do służby przed 99 rokiem ubiegłego wieku.


Kolejny raz średni w stażu Policjanci zostali wyrolowani, nie wspominając o młodych, których nieliczna cześć dotrwa do 32 lat służby.


Opracowanie: Zespół prasowy Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność"

댓글


댓글 작성이 차단되었습니다.
bottom of page