top of page

Dodatek Funkcyjny w 2023 r.W nawiązaniu do informacji przekazanej przez gen. insp. dr Jarosława Szymczyka w dniu 14 października 2022 r. o minimalnym dodatku funkcyjnym w wysokości 20%, który planuje wprowadzić MSWiA od przyszłego roku, prezentujemy tabelę o jego wysokości na poszczególnych grupach zaszeregowania z uwzględnieniem podwyżki 7,8% uposażania zasadniczego.

Należy pamiętać, że jest to dodatek przewidziany dla osób pełniących kierownicze stanowiska i posiadające dodatek FUNKCYJNY.

Dodatek SŁUŻBOWY - nie jest przewidziany do modyfikacji na dzień dzisiejszy.

Jest to propozycja MSWiA w ramach podwyżki w roku 2023 r. Niestety kolejne dodatki zostały zaproponowane tylko dla wybranej grupy funkcjonariuszy.


Jako związek zawodowy nie zgadzamy się na takie rozwiązania. Dlatego dalej kontynuujemy protest aby rozwiązać nasze podwyżki, zarobki i dalszy rozwój formacji systemowo a nie krótkoterminowo aby usiłować zdusić protest przedstawiając tego typu propozycje.

bottom of page