top of page

Ciepłe Termy Szaflary zapraszają


W ramach współpracy z Termy Szaflary członkowie NSZZ "Solidarność" mogą dokonać zakupu promocyjnych karnetów na skorzystanie z usług w Termy Szaflary. Karnety wykupuje się na ilość wejść.

Można zakupić karnet na 5, 10, 15, 20 wejść.


Karnet uprawnia do wejścia i całodniowego korzystania z wybranej opcji.


Karnety są wystawiane na okaziciela i mogą z niego korzystać także członkowie rodziny.

Maksymalnie z jednego karnetu może jednorazowo skorzystać 6 osób.


Karnet ważny jest 2 lub 4 miesiące od daty zakupu.


Promocyjna cena zakupu karnetów obowiązuje do 23 grudnia 2022 r.


Zamówienia na karnety przyjmowane są drogą elektroniczną na maila:


promocje@malopolskapolicja-solidarnosc.pl


w tytule należy wpisać Termy Szaflary


Karnety można zakupić w kasie Term Szaflar po okazaniu Legitymacji NSZZ "Solidarność". Legitymacja uprawnia do zakupu jednego karnetu.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page