top of page

Awanse na grupach ale bez stopniaW związku opublikowanie projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego informujemy, że na podstawie zaproponowanych przepisów awanse w stopniach przedstawiają się następująco:

Jeżeli na dzień dzisiejszy do dnia pisania wniosków o nadanie wyższego stopnia ktoś:
1. Jest na grupie referenta i ma stopień st. sierż. to w lipcu otrzyma stopień sierż. sztab.
2. Jest na grupie np. referenta i ma stopień st. post. to w lipcu otrzyma stopień sierż.
3. Jest na grupie np. asystenta i ma stopień sierż. sztab. to w lipcu otrzyma stopień mł. asp.

Natomiast jeżeli ktoś ma stopień sierż. sztab. ale otrzyma awans na 5 grupę w lipcu lub sierpniu albo później to przy następnych awansach w 2023 r. będzie musiał być po kursie aspiranckim. Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce z awansem ze stopnia st. post. na sierż. Funkcjonariusz będzie musiał posiadać ukończony kurs podoficerski.

W tym roku normalnie odbywa się awans w ramach korpusów dlatego że przepisy dotyczące awansu pomiędzy korpusami na podstawie odbytego kursu wchodzą w życie od dnia 1 stycznia 2023 r.

Co do awansu z grupy 3 na 4 to faktycznie osoby posiadające stopień sierż. sztab. w przypadku awansu na 4 grupę nie otrzymają stopnia mł. asp. Spowodowane jest to faktem, że projekt rozporządzenia nie przewiduje utworzenia nowej grupy np. "Starszego Referenta". Dotyczy to w szczególności Wydziałów Prewencji w tym wykroczeń, ogniw patrolowo interwencyjnych, Wydziałów Kryminalnych/Dochodzeniowych, gdzie przewidziane są 5 grupy asystent/detektyw. W związku z tym będzie referent na 3 grupie i referent na 4 grupie ze stopniem sierż. sztab.

Zwracaliśmy na ten błąd uwagę podczas rozmów z Komendantem Głównym Policji, ale jak widać nasze spostrzeżenia nie zostały wzięte pod uwagę.

Tym samym rozbudzone nadzieje wielu sierżantów sztabowych posiadających wieloletnie doświadczenie na otrzymanie awansu na młodszego aspiranta podczas konferencji Ministra SWiA Mariusza Kamińskiego we wrześniu 2021 po podsianiu porozumienia prysły. Brak szczegółowych zapisów w porozumieniu, które podpisały niektóre związki zawodowe poprzez zaproponowane rozporządzenie po raz kolejny doprowadza do obniżenia morale i wprowadza nerwową atmosferę w naszych szeregach.

Jako NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji będziemy dążyć do doprecyzowania i wprowadzenia nowej grupy 4 "Starszy Referent" w zaproponowanym projekcie rozporządzenia, aby Minister SWiA wywiązał się ze swojej wrześniowej deklaracji i porozumienia.Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page