top of page

2 lata działalności minęło !Mija dokładnie dwa lata od zarejestrowania Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Małopolskiego.


Po oddolnym proteście mundurowym we wrześniu 2021 roku gdy po raz kolejny w większości liniowi Policjanci, którzy zamanifestowali swoje niezadowolenie z warunków służby i uposażenia za co zostali pozostawieni sami sobie przez NSZZ Policjantów, a następnie zostali „ukarani” nieprzyznaniem specjalnych dodatków motywacyjny wynoszących po kilka tysięcy złotych 13 osób z garnizonu Małopolskiego podjęło decyzję o powołaniu związku zawodowego tworzonego przez funkcjonariuszy którzy mają przed sobą co najmniej 25 lat służby, w celu walki o lepszą przyszłość dla nich, a nie dla „betonów”. Tak właśnie zrodziła się Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Małopolskiego, która stała się częścią największego i pierwszego Niezależnego Samorządnego Związku zawodowego „Solidarność”.


W skład Pierwszego Prezydium Komisji Międzyzakładowej weszli:

Jacek Łukasik – Przewodniczący KM

Bartłomiej Kolat – I Zastępca Przewodniczącego / Sekretarz KM

Oliwier Martyna – Zastępca Przewodniczącego / Skarbnik KM

Leszek Widlak – Zastępca Przewodniczącego KM

Michał Romanowski – Zastępca Przewodniczącego KM

Tym samym zasięg organizacji objął swoim zasięgiem KMP w Nowym Sączu i KPP w Dąbrowie Tarnowskiej licząc 16 związkowców. Na koniec 2021 roku związek działał w 8 Małopolskich jednostkach zrzeszając 81 członków. Kolejne miesiące ciężkiej pracy na rzecz poprawy warunków służby i pracy funkcjonariuszy i pracowników Małopolskiej Policji oraz zdobywanie partnerów, pozwoliło na dynamiczny rozwój na koniec 2022 roku działać już w 19 jednostkach zrzeszając 305 członków.


W styczniu 2023 roku odbyły się wybory władz organizacji na kadencję 2023-2028. W skład Prezydium weszli:

Jacek Łukasik – Przewodniczący KM (sierż. sztab., 10 lat służby)

Bartłomiej Kolat – I Zastępca Przewodniczącego / Sekretarz KM (sierż. sztab., 8 lat służby)

Oliwier Martyna – Zastępca Przewodniczącego / Skarbnik KM (mł. asp., 10 lat służby)

Jacek Czosnykowski – Zastępca Przewodniczącego KM (podkom., 12 lat służby)

Maria Łukasik – Zastępca Przewodniczącego KM (KSC, 16 lat pracy)

Bartosz Malowicki – Zastępca Przewodniczącego KM (mł. asp., 16 lat służby)

Michał Romanowski – Zastępca Przewodniczącego KM (mł. asp., 10 lat służby)

Leszek Widlak – Zastępca Przewodniczącego KM (mł. asp., 10 lat służby)


Kolejnym przełomowym momentem w naszej organizacji był luty 2023 gdzie objęliśmy rejonem działania wszystkie jednostki w Małopolsce. Po dwóch latach działalności możemy pochwalić się ponad 500 członkami i kolejni do nas dołączają.


Nasza organizacja wraz 12 bliźniaczymi wchodzi w skład Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność”, a dwóch naszych przedstawicieli wchodzi w skład Prezydium Rady Krajowej:

Jacek Łukasik – Przewodniczący Rady

Bartosz Malowicki – Sekretarz Rady.


Przez dwa lata udało się przygotować ofertę ubezpieczenia grupowego dla Policjantów i Pracowników Policji oraz członków ich rodzin bez dodatkowych i ukrytych kosztów, pozyskać partnerów oferujących rabaty dzięki czemu każdy członek ma realnie zaoszczędzone środki.

Obecnie w dobie wykorzystywania naszej formacji do walki politycznej o zdobycie kilku głosów więcej lub błyśnięcia w mediach społecznościowych atakuje się Policję i poszczególnych funkcjonariuszy za wykonywanie obowiązków służbowych. Niestety poziom hipokryzji w zachowaniu pierwszoplanowych polityków, którzy teraz nas atakują a za chwilę będą potrzebowali naszej pomocy, jest nie do przyjęcia. Mimo to jako formacja będziemy apolityczni w swoich działań, ale jako związek będziemy bronić dobrego imienia Policji. Dlatego między innymi 10 lipca br. zostało złożone zawiadomienie do Prokuratury na Martę L. – obecnie sprawa przekazana jest już do 3 Prokuratury.


Kolejną sprawą, którą poruszyliśmy w ostatnim czasie to pobieranie odcisków linii papilarnych lub wymazów ze śluzówki od funkcjonariuszy. Na podstawie informacji uzyskanych od Komendantów, potwierdzających masowe pobieranie co w naszej ocenie jest nadgorliwym stosowaniem przepisów. Sprawa za pośrednictwem Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność” została skierowana do Rzecznika Praw Obywatelskich w celu oceny zgodności przepisów z Konstytucją RP i skierowania jej do Trybunału Konstytucyjnego.


Nie zapominamy w swoich działań o pracownikach Policji, których zarobki są żałosne i wzrastają tylko tym, którzy zatrudnieni są na minimalnym wynagrodzeniu. Wielkie zapowiadane podwyżki w tym roku na zniwelowanie spłaszczenia pomiędzy poszczególnym stanowiskami wyniosły średnio około 70 zł brutto, a Rząd przeznaczył na ten cel tylko 16 mln w skali kraju. Niestety wyspecjalizowani pracownicy posiadający doświadczenie łatwo opuszczają Policję i przechodzą do lepiej płatnej i mniej odpowiedzialnej pracy w sektorze prywatnym.


Co najgorsze w naszej codzienności cała karawana jedzie dalej, bo zarówno funkcjonariusze jak i pracownicy przy obecnych brakach kadrowych są sumienni i odpowiedzialni za powierzone im zadania dlatego starają się dawać z siebie 200% pomimo tej samej wypłaty i pracy za 2, 3 czasem 4 osoby.


Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Małopolskiego podobnie jak cały NSZZ „Solidarność” domaga się w końcu systemowych rozwiązań w finansowaniu Policji, aby przywrócić godność, atrakcyjność pracy i służby w Policji.

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page